2 thoughts on “உபுண்டு பற்றிய அறிமுகமும் நிறுவும் முறையும்..

 1. அருகிலேயே அமர்ந்து சொல்லித்தருவது போல இருந்தது.கணினியின் மின்ம பொருட்களை (hardware)பற்றியும் விளக்கியமை தெளிவைத் தந்தது.குறைந்த இணைய வேகம் உடையவன் என்பதாலும், மின்தடை அடிக்கடி நிகழ்ந்ததாலும் 10-12மணிநேரம் பதிவிறக்கம் ஆனது.ஒருவழியாக (in dual boot mode) நிறுவினேன்.தெள்ளிய தமிழ் ஒலிப்புடன் உங்கள் குரல் இருந்தது இன்னும் சிறப்பு.இன்னும் கொஞ்சம் ஆங்கிலச்சொல்லாடலைத் தவிர்க்கவும்.இந்நிகழ்படத்தை பதிவிறக்க, இங்கே வசதி செய்தால் நன்றாக இருக்கும்.இணையவேகம் ஒரு சில நேரங்களில் மட்டுமே பல தமிழக இடங்களில் சிறப்பாக இருக்கும். நான் வியந்தது என்னவென்றால், இயக்குதளம்(OS) நிறுவப்பட்டிருக்கும்போதே இணைய உலாவல் நிகழ்ந்தது.பொதுவாக, இயக்குதளம் நிறுவி முடித்த பின்பு தானே, இணைய உலாவல் செய்யமுடியும்.நானும் இதுபோல, தமிழ் உபுண்டு இணையக்கல்வி வளர, நிகழ்படம் உருவாக்க என்ன செய்யவேண்டும். வழிகாட்டுக. மிக்க நன்றி. வணக்கம்.

 2. தகவலுழவன்,

  ஆங்கிலத்தை தவிர்ப்பது சாத்தியமே. ஆயினும் வேண்டியே அப்படி செய்திருந்தேன்.

  முழு வீடியோவையும் http://blip.tv/file/get/Yavarkkum-1204172.webm முகவரியில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

  உங்களுக்கு செய்து காட்ட விர்சுவல் மெஷினில் நிறுவினேன். உபுண்டுக்குள் உபுண்டு.

  eidete என்ற கருவி கொண்டு செய்திருக்கிறோம். அதுபற்றியும் ஏனைய விஷயங்கள் பற்றியும் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய வீடியோக்களில் தர திட்டமிடுகிறோம்.

 3. Не обращая внимания на то, что букмекерская контора 1xbet зеркало сегодня сейчас имеет официальную лицензию и зарегистрирована на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее вебсайт постоянно блокируется. Но пользователей конторы это сегодня не должно беспокоить, поскольку руководство фирмы выполнило соответствующие шаги в верном направлении, гарантировав своим посетителям возможность прохода на сайт в любой момент, даже при условии блокировки главного сайта 1xbet. Основания блокировки проекта В Рф утвержден законопроект, ограничивающий или запрещающий активность букмекерских компаний, какие не исполняют последующие условия: Официальная регистрация на территории Российской Федерации, получение разрешения и уплата налоговых платежей в госбюджет. Вход в состав СРО. Поскольку БК уже имеет в распоряжении международную лицензию, ее представители сочли притязания государства завышенными, за что подвергалась блокировке. За последние 3 года функционирования 1xbet на территории России по заключению суда было заблокировано больше 500 доменов. Но это не препятствует фирме возобновлять работать, а ее клиентам пользоваться всеми разделами проекта, ставить и иметь выигрыш. Каким способом войти на блокированный вебсайт Чтобы обойти блокировку, работники компании предлагают всем своим абонентам доступ к рабочим зеркалам 1xbet. Войти на работающую сборку сайта можно с помощью ссылки 1xbet зеркало. Это удобный и несложный способ использования БК. При использовании рабочего зеркала сохраняются все индивидуальные сведения, включая счета и учетка, вдобавок зеркало точно воспроизводит официальный web-сайт. Он настолько же качественно защищен и полностью безопасен для осуществления ставок, ввода и получения денежных средств. Зеркало блокированного основного вебсайта – наиболее комфортный способ дальнейшего продолжения выполнения игровых ставок без малейшего риска и затруднений.

 4. Не обращая внимания на тот факт, что БК 1xbet зеркало рабочее сегодня сейчас имеет официальную лицензию и оформлена на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в Российской федерации ее портал систематически подвергается блокировке. Только клиентов фирмы это сегодня не может волновать, поскольку руководство компании предприняло надлежащие операции в верном направлении, обеспечив всем своим посетителям возможность прохода на портал когда угодно, даже при условии блокировки официального ресурса 1xbet. Основания блокирования вебсайта В Российской федерации утвержден законопроект, ограничивающий или запрещающий деятельность букмекерских компаний, которые не исполняют следующие условия: Реальная процедура регистрации в пределах РФ, получение разрешения и уплата налоговых платежей в госбюджет. Вход в состав СРО. Так как контора букмекерская уже имеет транснациональную лицензию, ее представители посчитали притязания государства высокими, за это подвергалась блокированию. В последнее время функционирования 1xbet на территории России по решению суда оказалось блокировано более 500 доменных имен. Только все это не препятствует фирме возобновлять деятельность, а ее клиентам пользоваться абсолютно всеми областями вебсайта, ставить и получать выигрыш. Как войти на блокированный сайт Чтобы обойти блокирование, работники компании предоставляют своим посетителям доступ к зеркалам 1xbet. Зайти на работающую версию сайта можно с помощью ссылки 1xbet зеркало. Это комфортный и простой способ использования БК. Во время использования рабочего зеркала хранятся абсолютно все индивидуальные данные, включая счета и учетка, вдобавок зеркало в точности копирует официальный ресурс. Он столь же высококачественно предохранен и полностью не опасен для выполнения ставок, внесения и вывода денежных средств. Зеркало заблокированного главного проекта – один из самых удобных способов продолжения организации ставок без малейшего риска и хлопот.

 5. Несмотря на то, что БК 1xbet имеет официальную лицензию и зарегистрирована на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в Российской федерации ее сайт систематически блокируется. Но клиентов фирмы это не должно волновать, поскольку руководство фирмы выполнило надлежащие операции в верном направлении, гарантировав своим клиентам возможность входа на интернет-сайт когда угодно, пусть даже при обстоятельстве блокирования главного сайта 1xbet. Причины блокировки вебсайта В Российской федерации принят закон, ограничивающий или запрещающий активность БК, какие не исполняют последующие условия: Официальная процедура регистрации в пределах Российской Федерации, получение разрешения и уплата налогообложения в госбюджет. Вход в состав СРО. Потому, что букмекерская контора уже имеет в распоряжении транснациональную лицензию, ее субъекты посчитали условия государства завышенными, за это подвергалась блокировке. За прошедшие три года функционирования 1xbet на территории Российской Федерации по заключению суда было блокировано больше 500 доменов. Однако все это не препятствует фирме возобновлять работать, а ее клиентам пользоваться всеми областями вебсайта, ставить и иметь выигрыш. Как войти на блокированный вебсайт Чтобы обойти блокирование, работники компании предоставляют всем своим посетителям доступ к рабочим зеркалам 1xbet. Зайти на функционирующую версию вебсайта возможно посредством гиперссылки 1xbet зеркало на сегодня. Это несложный и комфортный метод использования БК. Во время использования рабочего зеркала хранятся все личные сведения, включая счета и учетка, к тому же зеркало точно повторяет официальный ресурс. Он столь же высококачественно защищен и полностью безопасен для выполнения игровых ставок, внесения и получения денежных средств. Рабочее зеркало заблокированного главного сайта – самый удобный способ продолжения выполнения ставок без мизерного риска и затруднений.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *